Markiezaat Container Terminal


Sedert 2007 exploiteert Mepavex Logistics onder de naam Markiezaat Container Terminal een inland barge terminal.

Deze voornamelijk op de behandeling van containers ingerichte terminal maakt een explosieve groei door. In 2010 wordt de grens van 20.000 TEU ruim overschreden.

Vanuit de haven Rotterdam en Antwerpen onderhoudt MCT een dagelijkse lijndienst per barge om haar klanten in de regio Bergen op Zoom te bedienen.

Bezoekadres klanten:
Witteveenweg 19A
Parkeerplaats 'Mepavex Visitors'
4612 RA   Bergen op Zoom
Nederland       

Tel. +31.164.288.900
Fax.+31.164.288.992

Website Matchback